AZ EGYHÁZ VÉDELMI SZERVEZETE


A Vonzás Törvénye Egyház Védelmi Szervezete látja el az Egyház teljes szervezetének védelmét, felügyeli és ellenőrzi az Egyházban végzett tevékenységet. 
Az Egyház Védelmi Szervezete a Védelmi Szolgálatból és az Egyházi Őrségből áll.AZ EGYHÁZ RENDJEI

A Vonzás Törvénye Egyház Rendeket hoz létre és működtet.


LOVAGREND 

A Vonzás Törvénye Egyház Lovagrendje az Egyház Elit csapata, melynek tagjai példamutató magatartásukkal, valamint kiemelkedő mértékű munkájukkal és anyagi hozzájárulásukkal, segítik a Rend és az Egyház feladatainak megvalósítását.


NŐI REND

A Vonzás Törvénye Egyház Női Rendje, az Egyház érdekében kiemelkedő szolgálatot vállaló női tisztségviselők és tagok elhívatott csapata.A KÖZÖSSÉGEK

A Vonzás Törvénye Egyház küldetésének elvégzése érdekében, Közösségeket hozhat létre. A közösségi élet színterei a Közösségi Klubok, amelyek lehetőséget nyújtanak a közösség tagjainak egymás megismerésére, beszélgetésekre, előadások tartására, továbbá a kulturált szórakozásra.AZ EGYHÁZ TAGJAI

Az Egyház tagja lehet, aki elfogadja az Egyház Alapszabályát és Hitvallását, példamutató magatartásával, tetteivel és adományaival, segíti a közösséget. 
Az Egyházba való be- és kilépés önkéntes. Más Egyházi tagság nem kizáró ok. 

Közösségformáló Egyházi tevékenységeink

 
Lelkészi szolgálat

Minden embernek szüksége lehet lelki támogatásra nehéz helyzetekben, súlyos döntések előtt, vagy valamilyen veszteség bekövetkeztekor, az élet bármely területéről is legyen szó. Szolgálatunk elsősorban az emberi értékeken és a szereteten alapul, amely hitünk szerint meghatározó minden ember életében. Hisszük, hogy panaszainkat, fájdalmainkat magunkból kibeszélve problémáink megoldására lelhetünk és lelki fájdalmunk
csökkenthető.


Szeretetszolgálat

Hisszük, hogy minden embernek joga van az élethez és a szeretethez. Támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely segít az embereknek szeretetteljesebb, élhetőbb életet élni, és elzárkózunk minden olyan tevékenységtől, amely az emberi értékek és a szeretet ellen való.


Szociális, ápoló és gondozó szolgálat

Önkéntes segítőink áldozatos munkájuk során megteremtik a közösségi együttlét feltételeit, továbbá olyan gondozási tevékenységet végeznek, amellyel segítik a rászorulókat és az időskorúakat a napi életvitelükben, gondoskodnak az állapotuknak megfelelő szintű ellátásukról, szükség esetén megfelelő szállást biztosítva.


Egészségszolgálat

Tanácsadóink tevékenysége során, az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak a napi életvitelükkel, az egészséges életmóddal kapcsolatos témákban. Szakirányú végzettséggel és gyakorlattal rendelkező segítőink, egyéni állapotfelmérés után, megismertetnek az egészségügyi terápiás lehetőségekkel, az alternatív gyógyászat formáival. Igény esetén segítőink szakszerű egészség megőrző és állapot javító beavatkozásokat végeznek az arra rászorultakon.


Segítő szolgálat

Tanító, segítő programjaink keretében aktív közösséget építünk, így mutatva az utat az anyagi világ sikereihez, a pozitív gondolkodás által. Csoportokat, közösségi klubokat hozunk létre, támogatjuk és segítjük a tevékenységüket. Adományokat gyűjtünk és segélyeket osztunk. Karitatív tevékenységeket szervezünk és végzünk.


Információs és tájékoztató szolgálat

Az egyes személyeket és a Közösségeket az Egyház, a saját maga által létrehozott és működtetett elektronikus oldalakon, média és kommunikációs csatornákon, valamint más társszervezetek által, illetve azokkal közösen működtetett elektronikus oldalakon, média és kommunikációs csatornákon keresztül tájékoztatja az aktuális hírekről, eseményekről. Az elektronikus oldalakat, média és kommunikációs csatornákat az Egyház hitéleti, nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint kulturális, sport és környezetvédelmi céljai, feladatai és tevékenysége érdekében használja, azokon keresztül híveivel napi kapcsolatot fenntartva.Rendszeres közös vallási szertartások

Vallási szertartásaink előre meghatározott rendszerességgel, illetve alkalomszerűen kerülnek megrendezésre.